Кесип тандоо боюнча семинар Токтогул районунда өткөзүлдү

Кыргыз Республикасынын “Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү” программасын ишке ашыруу максатында, 2019 – жылдын, 16-17 апрелинде ЭИТУнун ректору Бегалиев У.Т. жана ага – окутуучулары Сыдыков М.,  Оморов Н. Токтогул районундагы мектептерге кесип тандоо боюнча семинар өткөзүп келишти.

Семинардын биринчи бөлүгү, Токтогул шаарчасындагы Тыныбек Ормонбетов атындагы орто мектепте болуп, райондун 5 мектебинен мугалимдер келип катышышып, аны ЭИТУнун ректору, т.и. к., у.а. профессор  У.Бегалиев өткөздү. Семинарда мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кесип тандоосуна мугалим тараптан кандай  жардам берүү керектигин, учурда кайсы кесип актуалдуу болуп жаткандыгы ж.б.у.с. бир топ суроолор боюнча кенен маалымат берилди. Андан сырткары, мектептеги мугалимдердин көйгөйлөрү дагы айтылбай койгон жок. Жыйынтыгында баардык катышуучуларга сертификаттар ыйгарылды.

Семинардын экинчи бөлүгү, Каракөл шаарындагы Токтогул атындагы  №1 мектепте болуп өттү. Бул семинарга дагы райондун 10го жакын мектебинин мугалимдери активдуү катышып беришти. Кесип тандоо боюнча семинардын соңунда ЭИТУ жанан анын астындагы эки колледж, автомектеп тууралуу кенен маалымат айтылып,  катышуучуларга сертификаттар ыйгарылды.

Андан сырткары, ЭИТУнун студенттери түптөгөн “Ийгилик жолу” командасы жогорудагы аталган мектептерге интеллектуалдык оюн өткөзүп жатышты. Окуучулар активдүү катышышп, берилген тапшырмаларды дыкаттык менен аткарышып, өздөрүнүн билим деңгээлинин жогору экенин көрсөтүштү. Жыйынтыгында, 1 орунду камсыз кылган 5 окучуга ЭИТУГа 50% арзандатуу менен окууга, 2  - орунга 30% арзандатуу менен, 3 – орунга 10% арзандатуу менен окууга сертификаттра ыйгарылды.

Author: Meerim Ainykeeva
Likes: 0
Created at: April 23, 2019, 9:23 a.m.