Сведения об образовательной организации
English
Подбери программу
Подбери программу

Практиканы онлайн жана офлайн өтүүдөгү кыйынчылыктар жана анын келечеги

Категория:

12.05.22 жылы "Практиканы онлайн жана офлайн өтүүдөгү кыйынчылыктар жана анын келечеги" аттуу Кыргыз - Казак университетинин Лингвистика жана педагогика бөлүмүндө ЖОЖ дор аралык илимий- практикалык студенттик конференция болуп өттү.
Аталган конференцияга ЖОЖдордон калышпай ЭИТУнун Л-1-18 тайпасынан Раимжан кызы Уулкан өз докладын окуп, сертификат менен ийгиликтерге жетишип келди.
Даярдаган ф.и.к., доцент Абдимомунова Апал Оморбаевна

Практика-1