Сведения об образовательной организации
English
Подбери программу
Подбери программу

Биринчи Евразиялык экономикалык форумга катышуу. Участие в Первом Евразийском экономическом форуме

Категория:

2022-ж. 26-майында Касымов Т.М. Бишкек шаарында башталган Биринчи Евразиялык экономикалык форумга катышты. Форумга ЕАЭБ өлкөлөрүнөн жана алыскы чет өлкөлөрдөн 2000ден ашык адам чогулду. Видеоконференцбайланыш форматында ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин президенттери: Кыргызстандын Президенти С.Жапаров, Казакстандын Президенти К.Токаев, Россиянын Президенти В.Путин, Армениянын Премьер-министри Н.Пашинян, Беларусиянын Премьер-министри Р.Головченко катышып сөз сүйлөштү. Форумдун алкагында ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ири бизнесинин, мамлекеттик органдарынын жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышкан 300дөн ашык иш-чара пландаштырылган.
«ЕАЭБ бизнес чөйрөлөрүнүн жана өнөктөш өлкөлөрдүн ортосундагы ачык диалог. Жаны реалдуулукта бизнести өнүктүрүүнүн келечектүү багыттары» тематикалык секциясынын сонунда «Кыргыз Республикасынын базальт тоо-тектин негизинде композиттерди, жука жана үзгүлтүксүз булаларды өндүрүү боюнча өндүрүштүк комплексти өнүктүрүү жана уюштуруу» Инвестициялык бизнес-долбоорду ишке ашыруу боюнча Макулдашууга кол коюлду. Макулдашууга Н.Исанов атындагы КМКТАУ ректору, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илимге эмгек синирген ишмери, техника илимдерини доктору, профессор Абдыкалыков А.А., КМКТАУнун Камкордук кенешинин төрагасы Сарымсаков Р.А. жана Евразиялык экономикалык союздун ишкердик кенешинин президиумунун төрагасы жана Кыргыз өнөр-жайчылар жана ишкерлер союзунун президенти Ибраев Д.Т. кол коюшту.

26 мая 2022 г. Касымов Т.М. принял участие в Первом Евразийском экономическом форуме (ЕАЭФ), который стартовал в г. Бишкек и собрал более 2000 человек из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. В формате видеоконференцсвязи приняли участие президенты стран-участниц ЕАЭС: президент Кыргызстана С.Жапаров, президент Казахстана К.Токаев, президент России В.Путин, премьер-министр Армении Н.Пашинян, а также премьер-министр Беларуси Р.Головченко. В рамках ЕАЭФ запланировано проведение более 300 мероприятий, на нем собрались представители крупного бизнеса, государственных органов и СМИ стран ЕАЭС.
После завершения тематической секции «Открытый диалог деловых кругов ЕАЭС и стран партнеров. Перспективные направления развития бизнеса в новых реалиях» было подписано Соглашение о реализации Инвестиционного бизнес-проекта «Разработка и организация производственного комплекса по выпуску композитов, супертонких и непрерывных волокон на основе базальтового сырья Кыргызской Республики». Соглашение было подписано Ректором КГУСТА им. Н.Исанова, заслуженным работником образования и науки Кыргызской Республики, профессором Абдыкалыковым А.А., председателем Попечительского совета КГУСТА им. Н.Исанова Сарымсаковым Р.А. и Председателем президиума Делового совета Евразийского Экономического союза Президентом союза промышленников и предпринимателей Кыргызской Республики Ибраевым Д.Т.

Участие в Первом Евразийском экономическом форуме
Участие в Первом Евразийском экономическом форуме 2
Участие в Первом Евразийском экономическом форуме 3
Участие в Первом Евразийском экономическом форуме 4