Сведения об образовательной организации
English
Подбери программу
Подбери программу

Орус-Кыргыз бизнести башкарууну автоматташтыруу институту

Категория:

2023 жылдын 9 февралында институтта 1- 4 курстар арасында “Эне тилди барктайлы” деген темада тарбиялык сабактар өткөрүлдү.
Тарбия сааттын негизинде студенттерибиз бабаларыбыз сүйлөгөн сөздөрдү улап, аны көкүрөгүнө сактап, эне тилибизди эң жөнөкөй угумдуу да, жагымдуу да, көркөмдүү да өзгөчөлөнгон тил экендигин дүйнө элдерине тааныта билүүгө зарыл ошондой эле кийинки муундарга жеткире билүү ар бирибиздин эң ыйык парзыбыз. Аалам алпы – Айтматов кыргыз элине өлбөс, өчпөс из калтырды. Айтматовдун талантына таазим кылып, жүрөгүбүзгө бек сактайбыз.
Анын чыгармалары, муундан-муунга, атадан-балага белек болуп кала бермекчи.

til4
til5